Hotline: 868|023 6 868 868

Emoney
Emoney

សេវាកម្ម

ផ្ទេរទៅ ប្រទេសវៀតណាម

<p>ផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម<br /> <br /> ​​&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; អតិថិជនដែលមិនទាន់មានគណនីអីុ-ម៉ាន់នី ក៏អាចផ្ទេរប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្នាផងដែរ<br /> <br /> ​​&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាម (ទទួលបានជាប្រាក់ដុង)<br /> <br /> ​​&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; អ្នកទទួលនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានប្រាក់ជាដុល្លារ (អាចទទួលបានតែនៅធនាគារ MB)</p>