Hotline: 868|023 6 868 868

Emoney
Emoney

អំពីមកយើងខ្ញំុ

ការណែនាំ

<p>&nbsp;</p> <p>អុី-ម៉ាន់នី តំនាងអោយ អុី-ម៉ាន់នី ផេមិន សឺលូសិន ម.ក<br /> គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័តមួយ និងឈានមុខគេ។&nbsp; យើងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដូចជា៖ វេរប្រាក់ ការទូទាត់វិក្ក័យប័ត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ ... អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមរយៈពាក្យសុំ អុី-ម៉ាន់នី ឬតាមរយៈបណ្តាញភ្នាក់ងារជាង ៨០០០ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។</p> <p>អុី-ម៉ាន់នី តំនាងអោយ អុី-ម៉ាន់នី ផេមិន សឺលូសិន ម.ក<br /> គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័តមួយ និងឈានមុខគេ។&nbsp; យើងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដូចជា៖ វេរប្រាក់ ការទូទាត់វិក្ក័យប័ត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ ... អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមរយៈពាក្យសុំ អុី-ម៉ាន់នី ឬតាមរយៈបណ្តាញភ្នាក់ងារជាង ៨០០០ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។</p> <p>&nbsp;</p>