គាស់កំណប់


រង្វាន់ធំគឺ ៥០,០០០,០០០ រៀល (12,500ដុល្លារ)


រាល់ពេលធើ្វប្រតិបត្តិការវេរប្រាក់ម្តងគិតជាពិន្ទុ និងរាប់បញ្ចូលក្នុងឃាំងពិន្ទុ នៅពេលដែលសរុបគ្រប់ មួយពាន់លានពិន្ទុ រង្វាន់ធំនឹងបើកធើ្វការចាប់រង្វាន់។ ប្រព័ន្ធនឹងជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះតាមរយៈលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិក្កយបត្រវេរប្រាក់ អ្នកឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់អ្នកវេរប្រាក់ដែលមានលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធកម្មវិធីនឹងជ្រើសរើសអតិថិជនស្វ័យប្រវិត្តសម្រាប់អ្នកឈ្នះក្នុងចំណោមអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចូលមានចំណែកពិន្ទុសរុបរង្វាន់ រង្វាន់លម្អិតមានដូចខាងក្រោម:

រង្វាន់ធំ បរិមាណ គុណតម្លៃ/តម្លៃ សរុប(ដុល្លារ)
1st 1 2,500.00 2,500.00
2st 2 1,000.00 2,000.00
3rd 3 500.00 1,500.00
4th 10 250.00 2,500.00
5th 20 100.00 2,000.00
រង្វាន់លួងចិត្ត 40 50.00 2,000.00
សរុប 76 12,500.00

ថ្ងៃបើករង្វាន់ធំនឹងធើ្វការផ្សាយផ្ទាល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់។ អ្នកឈ្នះត្រូវតែមានគណនី អ៊ី-ម៉ាន់នី ដើម្បីទទួលរង្វាន់ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកឈ្នះ។

គាស់ កំណប់


រយៈពេលនិងលក្ខខណ្ឌ


 • វេរលុយ និងឈ្នះរង្វាន់: គ្រាន់តែវេរប្រាក់តាមភ្នាក់ងារអ៊ី-ម៉ាន់នី អតិថិជននឹងទទួលបានឱកាសដ៏រំភើបក្នុងការឈ្នះប្រាក់ភ្លាមៗ។ រង្វាន់ដែលទទួលបានគឺ ២០០០រៀល ៥០០០រៀល ១០០០០រៀល និង ២០០០០ រៀល។ អ្នកឈ្នះអាចបង្ហាញបង្កាន់ដៃដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ភ្លាមៗ។ កម្មវិធីនេះអនុវត្តន៍សម្រាប់តែ អតិថិជន វេរប្រាក់តាមភ្នាក់ងារ អ៊ី-ម៉ាន់នីតែប៉ុណ្ណោះ។.​

 • គាស់កំណប់:

  • រាល់ការវេរប្រាក់ នឹងទទួលបានពិន្ទុ! អ្នកវេរកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើន។ នៅពេលណាដែលពិន្ទុសរុបអាចឈានដល់ ១,០០០,០០០,០០០ពិន្ទុ នោះកំណប់ទ្រព្យនឹងត្រូវរកឃើញ បន្ទាប់មកអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសកំឡុងពេលចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។

  • វេរប្រាក់តាមភ្នាក់ងារអ៊ី-ម៉ាន់នីដើម្បីទទួលបានសន្សំពិន្ទុសម្រាប់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ ដូចខាងក្រោម៖

   • រង្វាន់ទី១៖ ២៥០០ ដុល្លារ (១ រង្វាន់)

   • រង្វាន់ទី២៖ ១០០០ ដុល្លារ (២ រង្វាន់)

   • រង្វាន់ទី៣៖ ៥០០ ដុល្លារ (៣ រង្វាន់)

   • រង្វាន់ទី៤៖ ២៥០ ដុល្លារ (១០ រង្វាន់)

   • រង្វាន់ទី៥៖ ១០០ ដុល្លារ (២០ រង្វាន់)

   • រង្វាន់លួងចិត្ត៖ ៥០ ដុល្លារ (៤០ រង្វាន់)

 • យន្តការនៃកម្មវិធី៖

  • កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់អ៊ី-ម៉ាន់នីហើយអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសពីការចាប់រង្វាន់ទៅលើលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ នៅលើវិក្កយបត្រពីអតិថិជន។

  • កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ។